Phụ nữ làm đẹp là vì ai?

Phụ nữ làm đẹp là vì ai?

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mỗi cú click trên Instagram là một người phụ nữ đẹp, mỗi bước đi trong trung tâm thương mại hay đâu đó ngoài...

Đọc thêm

Mẫu ví mới nhất của Leonardo