Liên hê hợp tác kinh doanh theo thông tin dưới đây:

Email: hoaivi@leonardo.vn

Phone: 0934 099 479‬ (Hoài Vi)