Chuyên Viên Content Marketing

Chuyên Viên Content Marketing

Mô tả công việc Nắm bắt customer insights, các xu hướng (trending) mới nhất áp dụng vào xây dựng nội dung Lên ý tưởng, kịch bản cho hình ảnh, vide...

Đọc thêm
Chuyên Viên Quảng Cáo Tiktok Ads

Chuyên Viên Quảng Cáo Tiktok Ads

Mô tả công việc Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm trên nền tảng TikTok. Thống kê, phân tích các số liệu, hiệ...

Đọc thêm

Mẫu ví mới nhất của Leonardo