VELVETY COLLECTION

Sản phẩm nằm trong collection #Velvety. Bộ sản phẩm sử dụng dòng dà bò mềm mại nhập khẩu 100%.